148. rocznica Powstania Styczniowego

23 stycznia obchodzimy 148. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Jak mawiają historycy, był to największy liczebnie zryw powstańczy w kraju. Na czele powstańców, w osttaniej fazie stał nasz patron sł. boży Romuald Traugutt. Pamiętajmy o tych wydarzeniach waznych dla naszego kraju.