Powstanie Wielkopolskie – 92. rocznica

Pmietajmy o tym wielkim wydarzeniu. W wielu naszych rodzinach byli przodkowie walczący o wolność ojsczyny. Także czynili to druhowie z naszej drużyny. Przyłączmy się do inincjatywy "Wiary Lecha" i wywieśmy powstańczy sztandar, a nawet włączmy się w uroczystości powstanie upamiętniające. Pomódlmy się za tych, któzy oddali życie za Ojczyznę – Polskę.