Zielona podkładka

W dniu dzisiejszym, w godzinach porannych, czyli o w schodzie słońca, phm. Tomasz Ceranek HR – drużynowy 15 PDH, wśród braci instruktorskiej Wielkopolan i Lubuszan na Dziewiczej Górze otrzymał zielona podkładkę i lilijkę oficjalnie potwierdzającą jego nominację na kolejny stopień instruktorski w korpusie instruktorów. Jest chyba najmłodszym podharcmistrzem w ZHRze. Gratulujemy.