TDP 2010

Ukazał się rozkaz specjalny hm. Radosława Podogrodzkiego, gdzie druh Naczelnik zwołuje Drużyny Puszczańskie na turniej. Miejscem zmagań będzie Poznań – toteż daleko nie mamy. Turniej odbędzie się 1-3 października, a organizatorem będzie nasz hufcowy phm. Szymon Fiedler. To jemu będziemy prawdopodobnie pomagać w organizacji turnieju. Proszę wszystkich zastępowych o powiadomienie zastępów o tym fakcie i należyte ich przygotowanie.

Drużyny, które w tym roku zdobyły miano to:

– 1 Koszalińska Drużyna Harcerzy "ZIELONA" im Marszałka Józefa Piłsudskiego – Północno-Zachodnia Chorągiew Harcerzy,

– 2 Mazowiecka Drużyna Harcerzy "Oleandry" im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – Mazowiecka Chorągiew Harcerzy,

– 3 Niedrzwicka Drużyna Harcerzy „Trop” im. Zgrupowania Oddziałów Zapory – Lubelska Chorągiew Harcerzy,

– 9 Gdyńska Drużyna Harcerzy "Zbroja" – Pomorska Chorągiew Harcerzy,

– 9 Swarzędzka Drużyna Harcerzy „Echo Puszczy” – Wielkopolska Chorągiew Harcerzy,

– 10 Łódzka Drużyna Harcerzy "Serviam" im. Jerzego Grodyńskiego – Łódzka Chorągiew Harcerzy,

– 15 Poznańska Drużyna Harcerzy "Igonyama" im. Romualda Traugutta – Wielkopolska Chorągiew Harcerzy,

– 25 Wejherowska Drużyna Harcerzy "Spartanie" – Pomorska Chorągiew Harcerzy,

– 36 Gdyńska Drużyna Harcerzy im. Lucjana Cylkowskiego – Pomorska Chorągiew Harcerzy,

– 87 Gdańska Drużyna Harcerzy "Zielony Trakt" im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" – Pomorska Chorągiew Harcerzy,

– 310 Poznańska Drużyna Harcerzy „Puszcza” im. Hm Henryka Śniegockiego – Wielkopolska Chorągiew Harcerzy.