Nasz hufcowy zaręczony

Wczoraj, w godzinach wczesno porannych (2.00), w miejscowości o wdzięcznej nazwie Rzym, zaręczył się nasz hufcowy phm. Szymon Fiedler HR z panną Krystyną Kużajówną (zbieżność nazwisk z komendantem chorągwi przypadkowa). Krysia z radością przystała na prośbę Fidela. Zatem rozpoczynają czas przygotowań do wypowiedzenia przed Bogiem "Tak" na całe życie. Gratulujemy, cieszymy się i rezerwujemy czas na bibę.