71. rocznica agresji Rosji Sowieckiej

Dziś mija 71. rocznica agresji Rosji Sowieckiej na Polskę. Na mocy tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow z dnia 23 sierpnia 1939 r., ZSRR zobowiązał się do zbrojnego wystąpienia przeciw Polsce w sytuacji, gdyby III Rzesza znalazła się w stanie wojny z Polską, co było eufemistycznym określeniem przewidywanego jeszcze przed wybuchem II wojny światowej najazdu Niemiec na Polskę.

Sowiecka agresja rozpoczęła się bezzwłocznie po zawarciu w dniu 16 września1939 r. w Moskwie układu rozejmowego pomiędzy ZSRR a Japonią. Oficjalny pretekst agresji był zawarty w przekazanej o godzinie 3.00 w nocy 17 września przez zastępcę Ludowego Komisarza (ministra) Spraw Zagranicznych Potiomkina ambasadorowi Grzybowskiemu nocie dyplomatycznej: zamieszczono tam niezgodne z prawdą oświadczenie o rozpadzie państwa polskiego, ucieczce rządu polskiego, konieczności ochrony mienia i życia zamieszkujących wschodnie tereny polskie Ukraińców i Białorusinów oraz uwalnianiu ludu polskiego od wojny. W konsekwencji ZSRR uznał wszystkie układy zawarte uprzednio z Polską (w tym traktat ryski z 1921 r. i pakt o nieagresji z 1932 r.) za nieobowiązujące – zawarte z nieistniejącym państwem. Dlatego też odmawiano np. wziętym do niewoli polskim żołnierzom statusu jeńców wojennych.
 
Polska odzyskała niepodległość dopiero w 1989 r., a niewolę okupiła stratą milionów istnień ludzkich, a nasza drużyna rozwiązaniem na tle politycznym w 1946 r. Pamietajmy o nich w modlitwie. Cześć ich pamięci.