Podziękowania

Chciałbym wyrazić swoją wdzięczność wobec tych, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszego festynu. Jest to wielką waszą zaletą, że potraficie służyć tym, których macie wokół siebie. Musicie wiedzieć, że robicie coś na co nie stać nawet wielu dorosłych! Szczególnie chciałem podziękować Beniaminowi, który koordynował całość dzisiejszej akcji, jakiej podjęły się harcerki, harcerze i wędrownicy.