Żałoba

W związku z katastrofą samolotu prezydenckiego nasz hufcowy phm. Szymon Fiedler HR zarządził żałobę. Proszę o założenie na krzyże czarnej wstążki i przybranie proporców kirem. Pamiętajcie proszę o modlitwie za ofiary.

Jutro nasi zastępowi: Filip, Jędrzej, Paweł i Jasiu będą pełnić wartę przy pomniku ofiar katyńskich.