“Regulamin” obozu

Oto tegoroczny “regulamin” obozu, który dotyczy wszystkich obozowiczów, z poszczególnych drużyn.

1. Zapraszamy serdecznie Rodziców oraz rodzeństwo naszych harcerek i harcerzy do odwiedzin nas na obozie 25 VII 2010 r. w godz. 9.00 – 18.00. Gdyby Rodzice z przyczyn obiektywnych nie mogli w tym dniu odwiedzić swego dziecka, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z komendantem zgrupowania obozu, aby ustalić kolejny dzień odwiedzin.

2. Ze względu na przyjętą metodykę pracy harcerskiej, podczas trwania obozu uczestnicy proszeni są o nie zabieranie telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego MP3. MP4, IPod. Ich używanie często przeszkadza lub uniemożliwia prowadzenie zajęć harcerskich. Prosimy wziąć pod uwagę to, że na obozie nie ma prądu z sieci, więc nie jest możliwe doładowanie sprzetu elektronicznego, a warunki leśne sprzyjają zniszczeniu go. Mogą państwo skontaktować się z dzieckiem dzwoniąc do drużynowej/go lub przybocznej/go drużyny najlepiej podczas posiłków i czasu po nich, w godz. 14.00 – 15.00 i 19.00 – 20.00.

3. Zarówno harcerki, jak i harcerze uczestniczący w obozie, zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.

4. Zarówno uczestnik jak i rodzic znają metodykę pracy harcerskiej w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i wiedzą, że w oparciu o nią nasz obóz jest prowadzony.

5. W duchu współodpowiedzialności za wychowanie i zdrowie uczestników, rodzice są proszeni o przekazanie p. Pielęgniarce informacji o chorobach oraz lekach, które uczestniczka/k obozu powinien przyjmować.

6. Ponieważ wychowanie ma wiele aspektów, dlatego liczymy na kontakt z rodzicami i jesteśmy na niego otwarci.