Kurs nurkowy

W czasie obozu letniego będzie organizowany kurs nurkowy. Informacje odnośnie kursu zamieszczam poniżej. Żeby kurs doszedł do skutku, musi zebrać się grupa co najmniej 16 osób. Zgłaszać się możecie do na mejla mnie do 15 kwietnia.

Wymagania:
– umiejętność pływania;
– ukończone 14 lat (osoby niepełnoletnie – wymagana pisemna zgoda rodziców);
– brak przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania;
– posiadanie własnego sprzętu ABC (maska, fajka i płetwy).

Przebieg kursu:
Kurs odbywa się z na zasadach, opierających się na systemie szkolenia i certyfikacji KDP/CMAS min. 16 h. wykładu i 24 h. nurkowania. Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające prawidłowe użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie na małych głębokościach z pełnoletnim płetwonurkiem o takich samych kwalifikacjach.

Uprawnienia: Płetwonurek KDP/CMAS* (P1) ma prawo:
• nurkować do głębokości 20m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o takich samych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub o równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji),
• nurkować samodzielnie do głębokości 10 m z bojką asekuracyjną pod nadzorem pełnoletniej osoby z kwalifikacjami płetwonurka.
Stopień ten jest respektowany na całym świecie,
• jak się jest pełnoletnim to samodzielnie.

Koszt kursu – 450 złotych. W tej sumie zawiera się:
Szkolenie
Wyposażenie (na czas kursu) w sprzęt:
– skafander;
– butle z powietrzem;
– jacket (kamizelka ratunkowo-wypornościowa);
– latarki;
– automat oddechowy;
Książeczka płetwonurka KDP

Lekarz klubowy wymaga przy badaniu dopuszczającym do kursu okazania
– badania laboratoryjnego morfologii krwi + bad. glukozy (nie starsze niż sprzed 3 miesięcy);
– RTG klatki piersiowej (nie starsze, niż sprzed 2 lat).

Jeżeli udałoby się nam zebrać razem wszystkich kursantów przed obozem, to lekarz może przyjechać do nas i wszystkich przebadać „hurtem” (wtedy będziemy musieli mu zwrócić tylko za paliwo).

Termin: 26-31 VII 2010 r.