Zbliża się gra!

Rodacy,
nadszedł długo oczekiwany dla nas czas – czas wielkiej próby – niech nikt z nas nie pozostanie obojętny! Niech każdy z nas pokaże  że miłuje naszą Ojczyznę i że nie będzie szczędził dla niej krwi i potu, kiedy tego zażąda. Zadań  do wykonania jest wiele, a czasu niewiele. Wszystkie działania są tajne i przeprowadzimy je dzień po rocznicy Akcji pod Arsenałem. Pokażemy, że także tutaj – na odwiecznych Ziemiach Polskich, które teraz okupant śmie nazywać Reichem, bije mocno serce Polski. Zjednoczmy wszystkie siły, czas zwycięstwa jest coraz bliższy.
Do wyboru pozostawiam Wam III drogi do wyzwolenia Naszego Narodu:
– Działania partyzanckie w terenie,
– Misje konspiracyjne i działania dywersyjne w mieście,
– Służbę przy produkcji i kolportażu prasy konspiracyjnej.
Dowódca wie jak ma wyglądać zgłoszenie. Otrzymacie wtedy dalsze informacje co należy przygotować i gdzie rozpoczniecie swoje zadanie. Na meldunek macie jeszcze pięć nocy!

Bądźcie gotowi!
Miltiades Młodszy

Pamiętajcie, działać  będziemy w pełnej konspiracji (ubiór, wygląd, rekwizyty), nie możemy się wyróżniać – to może Wam bardzo wiele ułatwić podczas wykonywania zadań.

Oczekujcie informacji o naszym zaangażowaniu!