Wyniki gry miejskiej

Jak oznajmił nam dziś harcmistrz Krzysztof Wiking Frąckowiak, konspiracyjny patrol DKF (Sępy i Piotr Stawiński) wygrał swoją ścieżkę!