O. Marcin delegatem

W niedzielę delegatem z Wielkopolski na Walny Zjazd ZHR (jest to najwyższa władza w ZHRe) został wybrany O. Marcin. Zjazd odbędzie się w kwietniu i służyć będzie przede wszystkim wybieraniu władz naczelnych związku (Przewodniczącego, Naczelniczki, Naczelnika, Sądu Harcerskiego, Komisji Rewizyjnej, członków Naczelnictwa i Rady Naczelnej), dokonywaniu zmian w statucie, a także wytyczaniu kierunków dla ZHR.