Rekolekcje okręgu

Przed nami Rekolkcje Okręgu pt: “Bądźmy świadkami miłości”
prowadzący: o. pwd. Michał Staszak HO – franciszkanin z Zielonej Góry, harcerz ZHR. Rekolekcje odbędą się na Wzgórzu Św. Wojciecha.

Czwartek 18 marca 2010, godz. 20.00. – dolna salka adoracja Najświętszego sakramentu z konferencją
temat : Bądźmy…

Piątek 19 marca 2010, godz. 20.00. – kościół Droga Krzyżowa temat: świadkami…

Sobota 20 marca 2010, godz. 10.30. – kościół Eucharystia temat: miłości…

Spotykamy sie każdorazowo 45 min. przed godziną rozpoczecia na Górczynie.