Kurs przybocznych zuchowych

Oto informacje jakie otrzymałem od referenta zuchowego:

Ten kurs przyda się nie tylko przyszłym zuchmistrzom, ale także zastępowym i przybocznym drużyn harcerskich! Poznają nowe formy pracy, gry, zabawy i pomysły na zbiórki – nie tylko z zuchami!
1. Termin: 12-14 marca 2010 r.;
2. Miejsce kursu: pod Poznaniem;
3. Koszt: 20 pln.;
4. Komenda: Komendant kursu – pwd. Piotr Kozanecki HO (tel. 721345137 lub 508670328), oboźny: ćwik Jakub Graczyk;
5. Zgłoszenia: kozakozak@gmail.com (imię, nazwisko, wiek, stopień, staż harcerski i opinia przełożonego);