Nowy instruktor w szczepie

Mamy nowego instruktora w szczepie! Dzisiaj dotarł do nas rozkaz naczelnika (z listopada, więc teoretycznie mamy go od dawna), przywracający do służby phm. Piotra Czubińskiego HO. Dh Piotr będzie teraz opiekunem 32 PDH.