Zbiórka wędrowników

W ramach Eurppejskichego Spotkania Młodych Taizé, odbyło się spotkanie patrolu wedrowniczego “Dzików”. “Dziki” podjeły służbę w kuchni, a także rozmawiały o niej po jej “praktykowaniu”. Uzgodniono pierwsze zręby konstytucji powstającej drużyny wędrowniczej, elementy jej umundurowania, obóz wakacyjny. Rozdzielilismy także zadania do wykonania.