Podziękowania przewodniczącego zhr dla naszej drużyny

W najnowszym rozkazie L8/2009 z 15 sierpnia 2009 r., przewodniczący ZHR napisał:

4. Podziękowania.
4.1. Wyrażam gorące podziękowanie Drużynom Sztandarowym:
– 277 Warszawskiej Drużynie Harcerek „Mur” wraz z opiekunką pwd. Pauliną Kąkol,
– 15 Poznańskiej Drużynie Harcerzy „Ingonyama” im. R. Traugutta wraz z opiekunem o. phm. Marcinem Wrzosem,