70. rocznica wybuchu II wojny światowej – nigdy więcej wojny

70 lat temu 1 września 1939 r. o godz. 4.45, wojska Niemiec Hitlerowskich zaatakowały nasz kraj, a 17 września 1939 r. wojska Stalinowskiej Rosji dołączyły do Hitlerowskiego najeźdźcy. Polska do czerwca 1989 r. (wolne wybory) była w niewoli.

Niech ta rocznica ukaże nam, jaką wielką wartością jest wolność i pokój. Naszym myślą, niech towarzyszą słowa weterana z Westerplatte kpt. Ignacego Skowrona: “nigdy więcej wojny”.