Wpłaty za obóz

Przypominam (za informatorem obozowym), że 26 V 2009 w godz. 19.00 – 20.00 można dokonać wpłaty za obóz.