Karta uczestnika zlotu

Dostałem dzisiaj kartę uczestnika zlotu. Każdy z nas musi – tak jak na obóz – taką wypełnić. Będę musiał je przekazać komendantowi chorągwi, dlatego proszę byście je oddali w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca. Do tego czasu proszę o oddanie kart obozowych tych, którzy tego jeszcze nie zrobili.

Ściągnij: KARTA UCZESTNIKA ZLOTU
Rozmawiałem z komendantem chorągwi i z racji tego, że przystosowaliśmy nasze karty do faktu wyjazdu na zlot, mogą one nam służyć również tam. Z tego powodu odwołuję to, że dodatkowe karty są potrzebne. Apeluję jednak o to, by jak najszybciej donieć mi resztę kart obozowych.