Składki na 2009 rok

1.CZYM SĄ SKŁADKI?

Nasza drużyna należy do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który jest organizacją pożytku publicznego. Oznacza to, że nie zarabiamy sami na siebie, ale utrzymujemy się z datków sponsorów, z 1% odpisanego od podatku itp. Członkowie ZHR, a więc i osoby należące do naszej drużyny płacą również składki. Mają one wyznaczać pewną pulę pieniędzy przeznaczoną na finansowanie naszej działalności, która w przeciwieństwie do wyżej wymienionych form pozyskiwania pieniędzy, jest pewniejsza. Składki nie są wysokie – wynoszą tylko 6 zł na miesiąc. Z tych 6 zł, 1 zł przeznaczona jest na ubezpieczenie członków drużyny, 1,65 zł na działalność ZHR, a 3,35 zł na działalność naszej drużyny. Jak widać, większość tych pieniędzy zostaje w naszej drużynie i służy nam – jej członkom.

2. DLACZEGO WARTO PŁACIĆ SKŁADKI?

Drużyna musi zapłacić składki, żeby mogła pojechać na obóz. Jest to ważne, ponieważ od tego uzależnione jest dofinansowanie obozu, dzięki któremu jest on tańszy. Dlatego ważne jest sprawne zapłacenie składek. Gdy wykładamy pieniądze na zapłacenie należnej kwoty za 2009, brakuje tych pieniędzy w naszej drużynie, na czym sami tracimy. Ze wszystkiego musimy się rozliczać.

3. JAKI SYSTEM WPŁACANIA PRZYJMUJEMY W NASZEJ DRUŻYNIE?

Składki za cały rok wynoszą 72 zł. Można wpłacić tą kwotę za cały rok z góry. Jeżeli jednak ktoś olałby ją rozbić proponujemy podział na I-VIII 2009 (48 zł) i IX-XII 2009 (24 zł). Pierwsza część jest potrzebna do organizacji obozu, druga do rozliczenia rocznego. Pierwszą część należałoby wpłacić do końca kwietnia, drugą do końca września. Unikamy zbierania składek co miesiąc, ponieważ są to niewielkie sumy, a wymagają większego zaangażowania obu stron.

4. JAK MOŻNA WPŁACIĆ SŁADKI?

Składki można wpłacać bezpośrednio u drużynowego lub przybocznych. Można też je przelać na nasz rachunek bankowy, wpisując w opisie imię i nazwisko członka drużyny, który płaci składki oraz informację, że wpłata dotyczy składek. Dane naszego rachunku: 71 1090 1476 0000 0001 0522 4032 15 PDH Ingonyama im. R. Traugutta, ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań.

5. DODATKOWE PYTANIA.

W przypadku wątpliwości można skontaktować się z drużynowym e-mailem (tomek@ceranek.pl)